Ineens zagen wij de huisartsenook in hun privé omgeving

Ondanks de afstand werd het contact juist persoonlijker en groeide het wij-gevoel

Dichtbij de praktijk

Ineens zagen wij de huisartsenook in hun privé omgeving

Ondanks de afstand werd het contact juist persoonlijker en groeide het wij-gevoel

Dichtbij de praktijk

Dichtbij de praktijk

Ineens zagen wij de huisartsen ook in hun privé omgeving

Ondanks de afstand werd het contact juist persoonlijker en groeide het wij-gevoel
ROHA Ledenbinding en wijkgroepen

2020

Het belang van communicatie over ontwikkelingen in de praktijk, wijk en stad is dit jaar nog groter.

Samen vormen wij de ROHA

een organisatie voor én door de huisartsen

Om zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op de ontwikkelingen in de huisartspraktijken, luisteren wij goed.
Zo hebben we door middel van een enquête naar de ondersteuningsbehoeften gevraagd. Hieruit bleek dat er veel behoefte is aan ondersteuning op ICT-terrein en het vormgeven van zorg op afstand. Met name huisartsen uit een huisartsenwijkgroep voelden zich goed verbonden met de ROHA. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt in ons Meerjarenplan 2021-2023.

In 2021 zetten we ons in om de stem van huisartsen nog beter te laten horen.

“Problemen worden sneller opgepakten met de rest van de stad gedeeld”
“Problemen worden sneller opgepakt en met de rest van de stad gedeeld”
Lees hier het interview met huisarts Sarah Floris,
eigenaar van praktijk Noordelingen in Amsterdam Noord.

ROHA-raad

korte lijnen tussen zorggroep en huisartsenwijkgroepen

Dit jaar was het essentieel om goed contact te houden. Daarom besloot de ROHA-raad in april om maandelijks samen te komen in plaats van ieder kwartaal.
Omdat de bijeenkomsten online plaatsvonden kon iedereen (bijna) altijd aanwezig zijn. Zo niet, dan werd voor een vervanger gezorgd. Dit laat de grote betrokkenheid van de huisartsen zien. Samen spraken we over de mogelijkheden van zorg op afstand en de uitdagingen voor de praktijk. Daarnaast kwamen ook de logistieke ondersteuning van de griepprik en ROHA-diensten, zoals de ICT-praktijkscan, aan bod.

De maandelijkse bijeenkomst van de ROHA-raad zetten we in 2021 door.

Huisartsenwijkgroepen

noodgedwongen in 2020 online georganiseerd

Fysieke bijeenkomsten werden door de coranacrisis online georganiseerd. Dit dwong tot een nog betere samenwerking en afstemming tussen de huisartsen in de wijk, wat ook is gelukt.
De stedelijke crisisstructuur via Harop-groepen (Huisartsen rampenopvangplan) zorgde voor regelmatig contact en duidelijke communicatie over de coronamaatregelen en -ontwikkelingen. In het centrum ontstond door de twee Harop-groepen een nieuwe wijkgroep, Centrum-2. In de Indische buurt is een nieuwe wijkgroep gestart. Zo komen we uit op een totaal van 15 huisartsenwijkgroepen met ROHA-leden.

In 2021 starten nog meer wijkgroepen en zijn bijna alle ROHA-huisartsen in een wijkgroep vertegenwoordigd.

Online praktijkbezoeken

In 2020 spraken wij met bijna alle praktijken.

We waren een luisterend oor en keken samen naar de behoeften van de praktijk en de ondersteuning door de ROHA.

In 2020 hebben we met bijna alle praktijken gesproken.

We waren een luisterend oor en keken samen naar de behoeften van de praktijk en de ondersteuning vanuit de ROHA.

Praktijkbezoeken

persoonlijk contact met alle huisartsenpraktijken

(Online) praktijkbezoeken dragen bij aan een stevige band tussen de ROHA en de individuele huisartsenpraktijk.
Deze bezoeken waren gericht op het reilen en zeilen van de praktijk of op een bepaald thema, zoals ICT & eHealth, ouderenzorg of een ander zorgprogramma.
Medewerkers van de huisartsenpraktijk wisten het ROHA-bureau gelukkig ook altijd te vinden voor andere vragen over bijvoorbeeld zorg op afstand, het prioriteren van de zorg en vele andere zaken.