Coronacrisis maakte 2020hét jaar van de digitalisering

De ROHA zorgde voor de nodige ondersteuning bij de ICT & eHealth om in de grote behoefte te voorzien.

ICT & eHealth

Coronacrisis maakte 2020hét jaar van de digitalisering

De ROHA zorgde voor de nodige ondersteuning bij de ICT & eHealth om in de grote behoefte te voorzien.

ICT & eHealth

ICT & eHealth

Coronacrisis maakte 2020 hét jaar van de digitalisering

De ROHA zorgde voor de nodige ondersteuning bij de ICT & eHealth om in de grote behoefte te voorzien.
ROHA ICT en eHealth

2020

grote behoefte aanondersteuning bij ICT & eHealth

ICT-praktijkscan

door alle ROHA-huisartsenpraktijken aangevraagd

Voor een goede stroomlijning konden praktijken ondersteuning bij ons aanvragen. Niet alleen voor software en hardware, maar ook voor de organisatie en het gebruik van de ICT in de praktijk. Alle praktijken vroegen in 2020 een praktijkscan aan. Huib Hoogendijk en Claudia Borsch voerden adviesgesprekken om de praktijken inzicht te geven in wat ze nodig hadden en hoe ze dat konden implementeren. Kortom: maatwerk!

In 2021 zetten wij vol enthousiasmede adviesgesprekken voort.

“Ik kon Huib Hoogendijk altijd bellen voor overleg”
Lees hier het interview met huisarts Majid Baraya,
sinds 2015 zelfstandig praktijkeigenaar van Huisartsenpraktijk Ookmeer, stadsdeel Osdorp.

Van KIS naar HIS

registreren in één systeem

De ROHA sloot aan bij de vraag van de huisartsenpraktijken om de registratie van de zorgprogramma’s in het HIS-systeem te verwerken. Een pilot met drie praktijken gaf ons meer zicht op het registratie overstapproces van het KIS naar het HIS. De ROHA-protocollen uit het KIS zijn in deze pilotpraktijken succesvol geïmplementeerd in het HIS.
De deelnemende huisartsen en de POH’s ervaren een verbetering van de onderlinge samenwerking omdat ze nu beide alleen in het HIS registreren. Verwijzingen en consultaties binnen de gecontracteerde zorgprogramma’s blijven voorlopig nog wel via het KIS geregistreerd.

We verwachten dat halverwege 2021 meer praktijken de registratie-overstap van het KIS naar het HIS kunnen maken.

LSP

een inhaalslag

Corona maakte de noodzaak van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling nóg duidelijker. Samen met VZVZ ondersteunden we huisartsenpraktijken daarom bij het technische en administratieve proces van de aansluiting op het LSP. Inmiddels zijn meer dan 100 ROHA-praktijken aangesloten. Vergeleken met 2019 een ware inhaalslag, toen nog maar weinig Amsterdamse huisartsen een LSP-aansluiting hadden tegenover de rest van het land.

We hopen dat alle ROHA-huisartsen in 2021 op het LSP zijn aangesloten.

Zelfmanagement DHoTS en cBoards

Door de inzet van DHoTS en cBoards krijgt de patiënt meer regie over zijn of haar eigen gezondheid en kan de praktijk de patiënt ook op afstand goed begeleiden.

Door de inzet van DHoTS en cBoards krijgt de patiënt meer regie over zijn of haar eigen gezondheid en kan de praktijk de patiënt ook op afstand goed begeleiden.

DHoTS

wordt beter ondersteund

DHoTS richt zich op de zelfgemeten bloeddruk van patiënten met een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. In 2020 keken wij vooral naar de manier waarop praktijken het beste ondersteund en begeleid kunnen worden bij het gebruik van dit platform.

cBoards

heeft meer scholing en doorontwikkeling nodig

Veel huisartsenpraktijken maakten al gebruik van het platform cBoards. Evaluatie van zelfmanagement-boards leerde ons dat er meer scholing nodig is en de inhoud van de verschillende boards een doorontwikkeling nodig heeft.

In 2021 streven we naar een toegevoegde waarde van de platforms voor zowel patiënt als huisartsenpraktijk

Patiëntenmailingen

tijdens corona

Vanaf maart was het niet meer mogelijk om patiënten tijdens het spreekuur of aan de balie te informeren over de toegankelijkheid van de praktijk. Aansluitend op de vraag van huisartsen ondersteunde de ROHA bij het versturen van bulkmails naar het patiëntenbestand.
Alle patiënten kregen zo informatie over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de praktijk en de aansluiting op het patiëntenportaal. Deze manier van communicatie levert veel op. De ROHA helpt praktijken in 2021 om dit type mails zelf te versturen. Meer informatie vind je op onze website.

“eConsulten waren ineens aan de orde van de dag”

Patiëntenportaal

actief gepromoot

Inzage in het dossier, online afspraken maken en eConsulten waren ineens aan de orde van de dag. Het patiëntenportaal van de huisarts faciliteerde in deze behoefte.
De meeste praktijken waren al aangesloten op een portaal, maar het gebruik ervan door patiënten bleef nog achter. In de loop van het jaar zijn steeds meer praktijken aan de slag gegaan met het actief promoten van het portaalgebruik onder hun patiënten. Ook is de nieuwe ontwikkeling voor inzage via het PGO verkend.

Al deze ontwikkelingen zijn een positieve injectie voor het OPEN-programma dat ook nog in 2021 doorloopt.

Privacy en informatiebeveiliging

voldoen aan de eisen

De ROHA heeft passende maatregelen getroffen om te voldoen aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zo werken bij ons een externe functionaris gegevensbescherming en een interne privacy officer. Bij alle activiteiten die we uitvoeren en ontwikkelen zorgen wij voor de privacy van patiënten, huisartsen, ketenpartners en de medewerkers van de ROHA.
Met een jaarcyclus onderhouden en monitoren we de privacy-issues rondom de administratieve verplichtingen. Door met elkaar in gesprek te gaan zorgen wij ook voor de bewustwording van privacy binnen het ROHA-team en de aangesloten huisartsenpraktijken.

In 2020 is het informatieveiligheidsbeleid vastgesteld en in 2021 wordt dit verder geïmplementeerd.