Kwaliteit voorpatiënt én zorgverlener

Het nieuwe kwaliteitsdenken dringt steeds meer door in het wezen van de zorgverleners

Maatwerk als kwaliteit

Kwaliteit voorpatiënt én zorgverlener

Het nieuwe kwaliteitsdenken dringt steeds meer door in het wezen van de zorgverleners

Maatwerk als kwaliteit

Maatwerk als kwaliteit

Kwaliteit voor patiënt én zorgverlener

Het nieuwe kwaliteitsdenken dringt steeds meer door in het wezen van de zorgverleners
ROHA Maatwerk als kwaliteit

2020

maatwerk en kwaliteit gaan hand in hand

Chronische zorg op afstand

met praktische tips in het coronablog

De huisartsenpraktijk werd ineens geconfronteerd met het begeleiden van patiënten op afstand. De ROHA besloot om de grote hoeveelheid informatie vanuit verschillende kanalen te gaan bundelen. Het resultaat was de plaatsing van een speciaal coronablog. Dit blog bevatte ook tips voor het persoonsgericht op afstand begeleiden van patiënten met chronische aandoeningen.
Van het coronablog werd goed gebruik gemaakt. Voor vragen over deze nieuwe werkwijze waren de ROHA-medewerkers continu en laagdrempelig bereikbaar. Omdat de coronabesmettingen en de hoeveelheid informatie daalden is het blog in de zomer opgeheven. Alle informatie over het op afstand begeleiden van patiënten is overgezet naar de ROHA-website.

In 2021 blijven wij praktijken ondersteunen bij persoonsgerichte zorg op afstand

Intercollegiale toetsing

met cijfers van de zorggroep

Eigen cijfers spiegelen met collega’s uit de zelfde wijk zorgt ervoor dat je van elkaar leert en meer inzicht krijgt hoe je de patiënt nog beter kan begeleiden.
Op verzoek van wijkgroep Oud-Oost leverden wij spiegelinformatie over lipiden en statines. Door het gebruik van onze Business Intelligence (BI) tool konden we de praktijkvariatie goed in beeld brengen en droeg de weergave bij aan het gesprek over de inzet van statines bij patiënten met een hoog LDL.
Op deze manier van spiegelen en presentatie van cijfers werd enthousiast gereageerd.

In 2021 willen we meer ondersteunen bij het spiegelen in wijkgroepsverband.

“Spiegelen is een effectieve en inspirerende leermethode”
Lees hier het interview met Marije Holtrop,
praktijkhouder van huisartsenpraktijk Holtropen Westerman en bestuurslid van de ROHA.
“Spiegelen is een effectieve en inspirerende leermethode”
Lees hier het interview met Marije Holtrop,
praktijkhouder van huisartsenpraktijk Holtropen Westerman en bestuurslid van de ROHA.

Prioriteren

van de zorg

Iedere patiënt protocollair oproepen was door corona niet meer vanzelfsprekend. Daarom besloten we de 10% inhouding van het ketenzorgtarief direct bij de kwartaalbetalingen uit te keren. Deze werkwijze sluit goed aan bij het nieuwe kwaliteitsdenken: het vertrouwen in de zorgprofessional staat voorop.
Huisartsen en praktijkondersteuners richtten zich op de meest kwetsbare patiënten, maar verloren de andere patiënten niet uit het oog. Wij keken samen met de praktijk naar de populatie en maakten op verzoek overzichten van de meest kwetsbare patiënten.

Inhouding ketenzorgtarief

dit jaar geen haalbare kaart

Prioriteren

van de zorg

Iedere patiënt protocollair oproepen was door corona niet meer vanzelfsprekend. Daarom besloten we de 10% inhouding van het ketenzorgtarief direct bij de kwartaalbetalingen uit te keren. Deze werkwijze sluit goed aan bij het nieuwe kwaliteitsdenken: het vertrouwen in de zorgprofessional staat voorop.
Huisartsen en praktijkondersteuners richtten zich op de meest kwetsbare patiënten, maar verloren de andere patiënten niet uit het oog. Wij keken samen met de praktijk naar de populatie en maakten op verzoek overzichten van de meest kwetsbare patiënten.

Inhouding ketenzorgtarief

dit jaar geen haalbare kaart

Zorgprogramma’s in 2020

Ouderenzorg

de focus werd ineens nog groter

Bijna de helft van de ROHA-praktijken neemt nu deel aan het programma Beter Oud in Amsterdam (BOA).
Het vormgeven van het MDO-overleg over de patiënt is een onderdeel hiervan. Ter ondersteuning brachten wij cBoards onder de aandacht. Daarnaast startten nog meer POH-O’s die het BOA-programma samen met de huisarts verzorgen.

In 2021 blijven wij het programma ondersteunen en treffen we voorbereidingen voor een structurele nieuwe financiering in 2022.

“50% van de praktijken doet mee met het zorgprogramma Astma/COPD”

Longzorgplan

begeleiding van de patiënt in de eerste lijn

Programmatische zorg aan patiënten met longaandoeningen vraagt veel van de huisartsenpraktijken. Relatief veel patiënten moeten daarom in het ziekenhuis behandeld worden.
Binnen de ROHA doet slechts 50% van de praktijken mee met het zorgprogramma Astma/COPD, dit aantal is al jaren redelijk stabiel. Voor de ROHA een aanleiding om samen met de longartsen te kijken hoe hun expertise ingezet kan worden, zodat de patiënt toch zo veel mogelijk in de eerste lijn begeleid blijft in het zogenaamde ‘longzorgplan’.

Het eerste concept van een stedelijk longzorgplan is klaar. In 2021 willen we richting uitvoering van dit plan gaan.

DM2

expertise en deskundigheidsbevordering

De meeste DM2-patiënten kunnen in de huisartsenpraktijk begeleid worden. Het OLVG heeft daarom nieuw beleid gemaakt zodat alle goed ingestelde DM2-patiënten zo snel mogelijk weer naar de huisarts verwezen kunnen worden.
Dit vraagt om voldoende expertise in de huisartsenpraktijk. Praktijken konden hun vragen altijd al stellen aan onze diabetesverpleegkundige, Melanie Uytendaal, en kaderhuisartsen. Voor advies waren ook internisten via de consultatiemodule in het KIS beschikbaar. Sinds 2020 loopt de consultatie via een zogenaamd DM Expertiseteam, dat laagdrempelig en ook buiten de consultatiemodule benaderbaar is.

Het DM Expertiseteam opereert nu nog vanuit de ROHA. In de toekomst wordt het team mogelijk stedelijk georganiseerd.

Meer dan een stapje verder voor onze leden

Boezemfibrileren

casussen delen en leren van elkaar

Ter verbetering van de opsporing van boezemfibrilleren kregen alle huisartsen in december 2019 een Kardia Mobile cadeau. Een handig apparaatje dat hartritmestoornissen via de vingertoppen detecteert en gemakkelijk in elke dokterstas past.
In de Siilo-groepsapp AF Amsterdam kunnen huisartsen 1L-ECG’s en casussen delen met cardiologen en collega’s, wat helpt bij de interpretatie. Ook leren ze zo van elkaar. Samen met de afdeling huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC, is een evaluatie van de inzet van de Kardia Mobile en de Siilo-groepsapp opgezet.

Halverwege 2021 verwachten we de uitkomsten van deze evaluatie en kijken we hoe de inzet te verbeteren is.

De grote betrokkenheid van de ROHA-medewerkers zorgt ervoor dat we graag een stapje verder zetten voor de huisartsenpraktijk:

in maart 2020 waren nog niet alle Kardia Mobiles opgehaald. Evelien Maarsen bezorgde deze persoonlijk per fiets bij de praktijken.

De grote betrokkenheid van de ROHA-medewerkers zorgt ervoor dat we graag een stapje verder zetten voor de huisartsenpraktijk:

in maart 2020 waren nog niet alle Kardia Mobiles opgehaald. Evelien Maarsen bezorgde deze persoonlijk per fiets bij de praktijken.

GLI

voor heel Amsterdam

Sinds 2019 contracteren wij het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor de hele stad.
Het aantal GLI-aanbieders is toegenomen en ook het programma zelf krijgt meer bekendheid. De coronacrisis belemmerde de start van nieuwe groepen. Gelukkig zijn er ook digitale groepen gestart. Daarnaast was er behoefte aan digitale communicatie tussen de verwijzer en de GLI-aanbieder. Hiervoor is een pilot met cBoards als communicatieplatform ingezet. Deze zorgt voor communicatie tussen verwijzer en aanbieder.

In 2021 loopt de pilot met cBoards door

Cliëntenraad

de patiënten beter betrekken

De ROHA heeft samen met de HpA de eerste stappen gezet voor een gezamenlijke cliëntenraad. We denken dat deze raad een meerwaarde oplevert voor de patiënt, en daarmee de huisartsenzorg, omdat (bijna) alle Amsterdammers een huisarts hebben.
Samen met de cliëntenraad bepalen we de onderwerpen waarover zij meepraten. Wij verwachten dat onderwerpen als persoonsgerichte benadering, gegevensuitwisseling en digitalisering een plek op de agenda krijgen.

Door de coronacrisis is de installatie van de cliëntenraad verschoven naar 2021.

Scholing en intervisie

dit jaar veelal online

Een enkele keer gingen fysieke bijeenkomsten ook door. Omdat praktijken dat zelf prettiger vonden is een aantal geplande scholingen verplaatst naar een alternatieve datum. De ZZ/GG trainingen zijn hiervan een voorbeeld. De GG-intervisie kon met beeldbellen goed begeleid worden.

In de toekomst zetten wij online scholing vaker in.