Steeds meer ééngezamenlijke stem

Stedelijke samenwerking zorgt voor een betere vertegenwoordiging van huisartsen aan de stedelijke tafels

Stedelijke samenwerking

Steeds meer ééngezamenlijke stem

Stedelijke samenwerking zorgt voor een betere vertegenwoordiging van huisartsen aan de stedelijke tafels

Stedelijke samenwerking

Stedelijke samenwerking

Steeds meer één gezamenlijke stem

Stedelijke samenwerking zorgt voor een betere vertegenwoordiging van huisartsen aan de stedelijke tafels

2020

huisartsen hebben invloed op de randvoorwaarden voor de vorm van samenwerking met stedelijke partners

Amsterdamse Huisartsen alliantie

maakt afspraken over zorginhoudelijke thema’s

De Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) is in 2020 doorgegaan met het maken van stedelijke afspraken over zorginhoudelijke thema’s. Thema’s zoals ‘Samenwerking tussen eerste- en tweedelijn’, ’Ouderenzorg’ en ‘GGZ’.
Tegelijkertijd is gezocht naar een passende juridische vorm van de AHa, zodat de afspraken, verantwoordelijkheden en ook de financiering van de zorg goed geborgd zijn.

In 2021 wordt een besluit genomen over de juridische vorm van de AHa.

Stedelijk commitment voor cBoards

hét middel voor digitale communicatie

Zorgverleners kunnen cBoards makkelijk onderling en met de patiënt gebruiken. Voor de ROHA-huisartsen is dit goed nieuws omdat cBoards net als ons cKIS van Caresharing is.
cBoards Ouderen is vanaf 2020 via de SIGRA uitgerold: de huisarts, VVT en andere zorgverleners werken nu samen in de zorg voor een specifieke patiënt. Dit board fungeert als digitale vorm van Multidisciplinair Overleg (MDO).

In 2021 blijven wij het gebruik van cBoards stimuleren.

“Als huisartsen met één stem naar buiten treden zittenze beter aan tafel met stedelijke organisaties”
Lees hier het interview met Stella Zonneveld,
huisarts in Amsterdam-Zuid enmedisch directeur van de ROHA.

Pilot teleconsultatie

in samenwerking met het OLVG

De ROHA nam het voortouw. Zowel de deelnemende huisartsen als de specialisten waren positief over de inzet van teleconsultatie. Zij willen hiermee doorgaan en denken aan uitbreiding naar andere specialismen.

In 2021 zoeken we naar structurele inbedding van teleconsultatie.